การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า (Return Policy)

การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า (ในกรณีสินค้าที่ได้รับไม่ถูกต้องหรือมีปัญหาเท่านั้น)

 

     เนื่องจากเป็นสินค้าประเภทอาหาร, ของสด กรุณาตรวจเช็คสินค้าทันทีที่ได้รับ

หากสินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามออเดอร์หรือมีปัญหาใดๆ

สามารถแจ้งกลับทางบริษัทได้ที่เบอร์ 02-059-2616

 ประเภทของสด เมื่อเกิดปัญหากับสินค้าที่สั่งซื้อ ลูกค้าสามารถแจ้งทางบริษัทเพื่อตรวจสอบ เพื่อเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ได้รับสินค้า

 ประเภทของแห้ง ลูกค้าสามารถแจ้งทางบริษัทเพื่อตรวจสอบ เปลี่ยนหรือคืนสินค้ากับทางร้านได้ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า

ทั้งนี้ต้องมีใบเสร็จหรือหลักฐานยืนยันรายการที่สั่งซื้อและรูปถ่ายสินค้า

 หากเกินจำนวนวันที่กำหนด ทางบริษัทไม่สามารถ

รับผิดชอบในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า 

ภาษาไทย th